Japonska tisa

Vrsta lesa : Japonska tisa
Ime v angleščini : Japanese Yew
Drugo ime : Spreading yew
Botanično ime : Taxus cuspidata
Tip : Mehek les
Velikost drevesa / Višina : m
Deblo / Premer : m
Območje : Kitajska, Japonska, Koreja, Demokratična ljudska republika, Koreja, Republika, Rusija
Več podatkov : Wikipedia
Specifična teža : 0.474
Specifična teža (12% MC) :
Janka Trdota : lbf
Modul preloma (upogibna odpornost) : MPa
Elastični modul : GPa
Tlačna odpornost : MPa
Skrček : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :