Rezalni načrti

Orodje za optimizacijo rezalnih načrtov

Generiranje kosovnih seznamov
Ocena stroškov
Poraba materiala
Prenos podatkov o optimizaciji rezalnih načrtov na mobilno aplikacijo