Engemannova smreka

Vrsta lesa : Engemannova smreka
Ime v angleščini : Engelmann spruce
Drugo ime :
Botanično ime : Picea engelmannii
Tip : Mehek les
Velikost drevesa / Višina : 40 m
Deblo / Premer : 1 m
Območje : Severna Amerika
Več podatkov : Wikipedia
Specifična teža : 0.33
Specifična teža (12% MC) : 0,39
Janka Trdota : 1740 lbf
Modul preloma (upogibna odpornost) : 62,2 MPa
Elastični modul : 9,44 GPa
Tlačna odpornost : 31,5 MPa
Skrček : Radial : 3,8%
Tangential : 7,1%
Volumetric : 11,0%
T/R Ratio : 1,9
m³/BDU : 3,30
m³/BDMT : 3,03
Ton/BDU : 3,08
Tonne/BDU : 2,79
Tonne/BDMT : 2,57
Oglasi